Védjegy felszámolási eljárásban

Védjegy felszámolási eljárásban

A védjegy a felszámolási eljárások során is felmerülhet. A csődtörvény ugyan kifejezetten nem rendelkezik arról, hogy mi a védjegyek sorsa: nem mondja meg kifejzetten, hogy a felszámolóbiztosnak mi a teendője, ha védjeggyel találkozik.

Védjegy a csődtörvényben A csődörvény azonban rendelkezik arról, hogy hogyan kell eljárni az eljárásban az adós cég vagyontárgyaival kapcsolatban. Ezek a szabályok alkalmazandók a védjegyre is. A felszámolási eljárásban a csődbiztos feladata az adós vagyonának felmerésée, vagyis a védjegyeket is nyilvántartásba kell vennie. A felszámoló az adós cég vagyonát értékesíti. Az értékesítésnek nyilvánosan kell történnie. A vagyontárgyak értékesítése, így a védjegyeké is két formában történhet: pályázat vagy árverés útján. Mind a két értékesítési formának tárgya lehet védjegy.

Felszámolás során védjegy lajstromozása? Fontos megjegyezni, hoyg a felszámolásban lévő cég is szerezhet védjegyet, az, hogy a cég fizetésképtelenségi eljárásban van, nem akadálya védjegy lajstromozásának a cég nevére a védjegytörvény alapján.

Elveszik a védjegy a fleszámolási eljárás megindulásával? AA cég védjegye attól, hogy a bíróság elrendelte a felszámolási eljárásnak a lefolytatását, nem vesznek el a védjegyei, azok változatlan - az immáron f.a. alá került - cég jogosultságai maradnak. Az is fontos azonban, hogy a védjegyjogok megszűnnek akkor is, ha a védjegy lajstromozása a felszámolás alatt jár le és nem kerül kifizetésre a szabadalmi hivatalnak fizetendő díj. Abban az esetben is megszűnik egy védjegyoltalom, amennyiben a még folyamatban lévő lajstormozási eljárásban nem kerül valamilyen nyilatkozat megtételre, vagy valamilyen hiánypótlásnak nem tesz eleget a cég.

Ügyvéd a felszámolási eljárásban Sok esetben ügyvéd képviselik valamelyik felet - akár az adóst, akár valamely hitelezőt - a felszámolási eljárás során. A védjegy mibenlétével és szabályaival tisztában kell lennie az ügyvédnek, ha védjegyjogosultság van a felszámolási vagyonban. A felszámolóbiztos is fontos, hogy kezelni tudja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos helyzeteket. Felmerülhet akár az is, hogy árverésen vagy pályázaton értékesíti a felszámolóbiztos a cég vagyonát, ilyenkor szükséges, hogy olyan személy készítse az ezzel kapcsolatos szerződést, aki a szellemi alkotások vonatkozásában megfelelő szaktudással rendelkezik. Amennyiben lajstromozási eljárás van folyamatban, akkor ez is fontos, hogy megfelelően legyen kezelve, mivel ebből fontos vagyontárgy lehet, amely pénzt jelenthet a hitelezőknek. Felmerülhet ügyvédi közreműküdés akkor is, ha a cég tulajdonosa vagy ügyvezetője kimentette a vagyont a cégből a hitelezők elől valamilyen csalárd ügylettel és így szükséges visszaszerezni a vagyontárgyat.